PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(dod.)

OLEKSYNOWA K., ZASOŃSKI S.
s. 279-290
Wpływ wstępnego preparowania wodą utlenioną na krzywe termoróżnicowe minerałów ilastych
Preliminary treatment with hydrogen peroxide and its influence on DTA curves of clay minerals
Traitement prealable au peroxyde d’hydrogene et son effet sur les courbes thermodifferentielles des mineraux argileux

Einfluss der einleitenden Behandlung mit Wasserstoffperoxyd auf die thermodifferentialen Kurven der Tonmineralien

Влияние предварительной обработки перекисью водорода на термодифференциальную кривую глинистых минералов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam