PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(2)

KOWALKOWSKI A., NOWAK G.
s. 365-403
Gleby bielicowe Wzgórz Ostrzeszowskich wytworzone z piasków akumulacji peryglacjalnej. Część II. Własności gleb bielicowych
Podzolic soils of Ostrzeszow Hills developed of periglacial accumulation sands. Part II. Podzolic soil properties
Подзолистые почвы Остржешовских Холмов образованные из песков перигляциальной аккумуляции. Часть И. Свойства подзолистых почв

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam