PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(1)

KOWALKOWSKI A., NOWAK G.
s. 27-49
Gleby bielicowe Wzgórz Ostrzeszowskich wytworzone z piasków akumulacji peryglacjalnej. Część I. Warunki środowiska glebotwórczego
Podzolic soils of Ostrzeszów Hills developed of periglacial accumulation sands. Part I. Conditions of soil-forming environment
Подзолистые почвы Остржешовских Холмов образовавшиеся из песков перигляциальной аккумуляции. Часть 1. Условия почвообразовательной среды

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam