PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(1)

DECHNIK I., DUBIEL W., DUDZIAK S., BARNAT A.
s. 185-196
Wpływ sposobu pobierania próbek na wyniki oznaczeń odczynu i zasobności gleb dla celów praktyki rolniczej
Effect of soil sampling way upon the results of soil reaction and richness determinations for practical farming purposes
Влияние способа взятия образцов на результаты определения pH и обеспеченности почв для целей агрономической практики

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam