PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1967 - 18(1)

TOKAJ J.
s. 185-206
Ilościowe badania mikroskopowo-chemiczne agregatów glebowych. Cz. II. Właściwości fizyczne, skład mineralny i chemiczny oraz właściwości sorpcyjne
Quantitative microscopic and chemical investigations on soil aggregates as structural elements. Part II. Physical properties, mineral composition and sorptive properties
Количественное микросконо-химическое исследование почвенных агрегатов как элементов структуры. Часть II. Физические свойства, минеральный и химический состав и поглощающие свойства

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam