PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1967 - 17

MUSIEROWICZ A., BROGOWSKI Z., CZARNOWSKA K., CZERWIŃSKI Z., KONECKA-BETLEY K., KRÓL H., KUŹNICKI F., LESZCZYŃSKA E., SYTEK J., ŚWIĘCICKI C., TUSZYŃSKI M., KOBYLIŃSKA J.
s. 29-129
Typologia i własności gleb wytworzonych z glin zwałowych. Cz. I. Gleby brunatne i pseudobielicowe terenów leśnych
Typology and properties of soils from boulder loams. Part I. Brown and pseudopodzolic forest soils
Технология и свойства почв образовавшихся из валунных суглинков и глин. Часть 1. Буроземные и псевдоподзолистые почвы лесных районов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam