PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1967 - 17

SŁAWIŃSKI J.
s. 191-200
Zastosowanie chemiluminescencji w fazie ciekłej do analizy gleb. Cz. I. Wpływ wyciągów z gleb na chemiluminescencję wskaźników alkacymetrycznych
Application of chemiluminescence in the liquid phase to soil analysis. Part I. Effect of soil extracts on chemiluminescence of alkalimetric indicators
Применение химилюминесценции в жидкой фазе для анализа почв. Часть 1. Влияние почвенных вытяжек на химилюминесценцию алькациметрических индикаторов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam