PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1965 - 15(dod.)

SCHILLAK R., KAJA L.
s. 229-234
Porównanie potrzeb wapnowania gleb wyznaczonych metodą Kappena z pomiarami pH zawiesiny glebowej w wodzie, w 1n roztworze KCl i w roztworze buforowym
Comparison of lime requirements of soils tested by the Kappen method with pH measurements of soil suspensions in water, in 1 n KCl solution and buffer solution
Сравнение потребностей в известковании обозначенных по методу Каппена с измерениями pH почвенной суспензии в воде, в 1н растворе КСl и в буферном растворе

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam