PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1965 - 15(dod.)

DZIEŻYC J., ROJEK S., TRYBAŁA M.
s. 355-360
Wpływ wysokiego nawożenia i nawadniania w rożnych płodozmianach na produkcyjność gleb piaszczystych IV i V klasy bonitacyjnej
Effects of intensive fertilization and irrigation with different crop rotation on soil productivity in sand soils of productivity class IV and V
Влияние высоких доз удобрения и орошения в различных севооборотах на продуктивность песчаных почв IV и V бонитировочного класса

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam