PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1964 - 14(dod.)

ŚWIĘTOCHOWSKI B., ZIELIŃSKA D.
s. 143-154
Wpływ wieloletniego użytkowania lucerny na jakość próchnicy, zestaw wolnych aminokwasów w glebie oraz plony roślin w płodozmianie. Cz. I. Wpływ lucerny na dynamikę С ogółem i С frakcjonowanego w płodozmianie
The impact of multi-year use of alfalfa on the quality of humus, a set of free amino acids in soil and yield in a crop rotation. Part I. Effect of alfalfa on the dynamics of total С and C fractionated in crop rotation
Einfluss der mehrmaligen Ausnutzung der Luzerne Medicago sativa auf die Humusqualitat und Zusammenstellung freier Aminosauren in Boden und' die Pflanzenertrage in der Fruchtfolge. I Teil. Einfluss der Luzerne auf die Dynamik des gesamten und fraktionierten Kohlenstoffs in der Fruchtfolge

Влияние многолетней культуры люцерны на качество гумуса, состав свободных аминокислот в почве и на урожай растений в севообороте. Ч. I. Влияние люцерны на динамику валового углерода и фракционированного углерода в севообороте

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam