PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1964 - 14(dod.)

ŚWIĘTOCHOWSKI В., MIKLASZEWSKI S.
s. 155-168
Wpływ wieloletniego użytkowania lucerny na jakość próchnicy, zestaw wolnych aminokwasów w glebie oraz plon roślin w płodozmianie. Cz. II. Wpływ działania lucerny na tle przebiegu pogody na dynamikę wolnych aminokwasów w glebie
The impact of multi-year use of alfalfa on the quality of humus, a set of free amino acids in soil and yield in a crop rotation. Part II. Effect of alfalfa on the dynamics of free amino acids in soil on the background of weather conditions
Einfluss der mehrmaligen Ausnutzung der Luzerne Medicago sativa auf die Humusqualitat und Zusammenstellung freier Aminosauren im Boden und die Pflanzenertrage in der Fruchtfolge. II. Teil. Einfluss der Luzerne auf die Dynamik der freien Aminosauren im Boden in Abhangigkeit von den Wetterverhaltnissen

Влияние многолетней культуры люцерны на качество гумуса, состав свободных аминокислот в почве и на урожай растений в севообороте. Ч. II. Воздействие люцерны на фоне метеорологических условий на динамику свободных аминокислот в почве

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam