PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1964 - 14(dod.)

PRUSINKIEWICZ Z., GORBUNOV N.I., GRADUSOV В.P.
s. 375-378
Powstawanie minerałów ilastych w glebach bielicowych, ukształtowanych z nadmorskich piasków wydmowych rożnego wieku
The formation of clay minerals in podzolic soils formed from the coastal dune sands of different age
Tonbildung in Podsolboden auf verschiedenalterigen Meeresdunensanden

Образование глинистых минералов в подзолистых почвах на дюнных песчаных породах разного возраста

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam