PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1964 - 14(1)

BORATYŃSKI K., WILK K.
s. 3-14
Badania nad próchnicą. Część III. Ekstrakcja związków organicznych z mineralnych gleb kompleksującymi roztworami NaF, (NH4)2F2, Na4P2O7, Na2C2O4
Investigations on humus. Part III. Extraction of organic compounds from mineral soils with complexing solutions NaF, (NH4)2F2, Na4P2O7, Na2C2O4
Изучение гумуса. Часть III. Экстракция органических соединений из минеральных почв комплексирующими растворами NaF, (NH4)2F2, Na4P2O7, Na2C2O4

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam