PL EN

Soil Science Annual
2019 - 70(2)

ZYGMUNT BROGOWSKI, JÓZEF CHOJNICKI
s. 147-157
Właściwości sorpcyjne frakcji granulometrycznych w glebie brunatnej wyługowanej wytworzonej z gliny zwałowej
Sorption properties of granulometric fractions in Haplic Cambisol developed from boulder loam

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam