PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1959 - 8(2)

MUSIEROWICZ A., KONECKA-BETLEY K.
s. 167-185
Studia nad kompleksem sorpcyjnym i zawartością kationów wymiennych w ważniejszych glebach województwa łódzkiego. Komunikat II, czarne ziemie okolic Kutna i Łęczycy
Studies on sorption complex and exchangeable cations content of the more important soils of the Łodź voivodeship
Исследования над поглощающим комплексом и содержанием обменных катионов в имеющих найболынее значение почвах Лодзинского воеводства

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam