PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1992 - 43(1/2)

MAZUR T., SZAGAŁA J.
s. 89-98
Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plon i skład chemiczny roślin. Cz. II. Zawartość azotu, fosforu i potasu w roślinach oraz bilans tych składników
Effect o f long-term organic and mineral fertilization on yield and chemical composition of crops. Part II. Nitrogen, phosphorus and potassium content of crops and the balance of these elements
Влияние многолетнего органического и минерального удобрения на урожайность и химический состав растений. Ч. II. Содержание азота, фосфора и калия в растениях, а также баланс этих елементов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam