PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1992 - 43(1/2)

STRZELEC J.
s. 113-120
Wpływ gleby na plonowanie pszenżyta w zależności od poziomu nawożenia azotem i rożnej gęstości siewu
Soil effect on the Triticale yields depending on the nitrogen fertilization level and different sowing density
Влияние почвы на урожайность тритикале в зависимости от уровня азотного удобрения и разной густоты посева

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam