PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1991 - 42(3/4)

RABIKOWSKA B., WILK K.
s. 27-35
Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem i azotem na właściwości gleby gliniastej. Część I. Odczyn gleby oraz zawartość węgla i azotu
Effect of long-term fertilization with farmyard manure and nitrogen on properties of the loamy soil. Part I. Soil reaction and the carbon and nitrogen content
Влияние многолетнего удобрения стойловым навозом и азотом на свойства суглинистой почвы. Часть I. Реакция и содержание углерода и азота

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam