PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1991 - 42(1/2)

ZASOŃSKI S.
s. 109-115
Wpływ rzeźby terenu na właściwości mikromorfologiczne gleb pyłowych Pogórza Wielickiego (na przykładzie przekroju Polanka Haller)
Effect of the area relief on micromorphological properties of soilty soils of the Wieliczka submontane region (as exemplified by the Polanka-Haller cross section)
Влияние рельефа местности на микроморфологические свойства пылеватых почв Величского предгорья (на примере сечения Полянка-Галлер)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam