PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1988 - 39(3)

MAZUR T., CIEĆKO Z., BIENIASZEWSKA J., KAWECKA T.
s. 121-131
Wpływ nawożenia na plon i skład chemiczny roślin uprawianych w drugiej rotacji zmianowania na glebach różnych kompleksów rolniczej przydatności. Część I. Plony roślin
Fertilization effect on yield and chemical composition of crops in the second rotation cultivated on soils of different agricultural utility complexes. Part I. Yields of crops
Влияние удобрения на урожай и химический состав растений возделываемых во второй ротации севооборота на почвах, различающихся по сельскохозяйственной пригодности. Ч. I. Урожай растений

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam