PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1988 - 39(3)

MAZUR T., KAWECKA T., SZAGAŁA J.
s. 133-147
Wpływ nawożenia na plon i skład chemiczny roślin uprawianych w drugiej rotacji zmianowania na glebach różnych kompleksów rolniczej przydatności. Część II. Zawartość azotu, fosforu i potasu w plonach roślin i bilans składników pokarmowych
Fertilization effect on yield and chemical composition of crops in the second rotation cultivated on soils of different agricultural utility complexes. Part II. Nitrogen, phosphorus and potassium content in yields of plants and the balance of nutrients
Влияние удобрения на урожай и химический состав растений возделываемых во второй ротации севооборота, на почвах различающихся по сельскохозяйственной пригодности. Ч. II. Содержание азота, фосфора и калия в урожаях растений, а также баланс питательных компонентов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam