PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1988 - 39(3)

MALCZYK P.
s. 229-232
Mineralne formy azotu w glebach leśnych w rejonie oddziaływania zakładów azotowych we Włocławku
Mineral nitrogen forms in forest soils in the region influenced by the nitric works in Włocławek
Минеральные формы азота в лесных почвах в районе воздействия завода азотных удобрений во Влоцлавке

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam