PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1988 - 39(1)

ANDRUSZCZAK E., PIETRAŚ В., SZCZEGODZIŃSKA K.
s. 87-97
Skład chemiczny obornika stosowanego w tak zwanych gospodarstwach kontrolnych i jego udział w bilansie składników pokarmowych
Chemical composition of farmyard manure applied in the so-called control farms and its share in the balance of nutrients
Химический состав стойлового навоза применяемого в т. наз. контрольных хозяйствах и его учёт в балансе питательных элементов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam