PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(4)

JANOWSKA E.
s. 113-135
Wpływ nawadniania i nawożenia ściekami komunalnymi na właściwości fizykochemiczne gleb piaszczystych w doświadczeniu lizymetrycznym. Część II. Bilans składników pokarmowych
Effect of irrigation and fertilization with municipal sewage on physico-chemical properties of sandy soils in a lysimeter experiment. Part II. Balance of nutrients
Влияние орошения и удобрения коммунальными сточными водами на физико-хемическое свойства песчаных почв в лизиметрическом опыте. Ч. II. Баланс питательных элементов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam