PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(3)

BANASZUK H.
s. 103-119
Zależność układu przestrzennego, wykształcenia litologicznego i cech profilowych mad od budowy geomorfologicznej doliny zalewowej rzek niżowych na przykładzie odcinka doliny Narwi
Dependence of the spatial arrangement of the lithological formation and profile features o f alluvial soils on the geomorphologic structure of the flooded valley of lowland rivers as exemplified by a sector of the Narew river valley
Зависимость пространственного положения, литологического строения и профильных признаков аллювиальных почв ог геоморфологической структуры заливной долины низменных рек на примере участка долины р. Нареви

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam