PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(2)

KOWALIŃSKI S., LICZNAR М., DROZD J., LICZNAR S.E.
s. 77-100
Mikromorfologiczna interpretacja procesów fizykochemicznych w glebach czarnoziemnych różnych rejonów Polski
Micromorphological interpretation of physico-chemical processes running in chernozemic soils of different Poland’s regions
Микроморфологическая интерпретация физико-химических процессов в черноземных почвах разных районов Польши

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam