PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(2)

JANOWSKA E.
s. 195-220
Wpływ nawodnienia i nawożenia ściekami komunalnymi na Właściwości fizykochemiczne gleb piaszczystych w doświadczeniu lizymetrycznym. Część I. Przemiany gleby
Effect of irrigation and fertilization with municipal sewage on physico-chemical properties of sandy soils in the lysimetric experiment. Part I. Soil transformation
Влияние орошения к удобрения коммунальными сточными водами на физико-химические свойства песчаных почв в лизиметрическом опыте. Ч. I. Преобразования почв

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam