PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1986 - 37(2-3)

KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
s. 169-185
Przemiany związków próchnicznych w glebie pod różnymi roślinami uprawianymi w monokulturze i zmianowaniu w świetle dziesięcioletnich doświadczeń
Transformation of humus compounds in soil under different plants cultivated in monoculture and in crop-rotation in the light of ten-year experiments
Превращения гумусовых соединений в почве под разными растениями, возделываемыми в монокультуре и севообороте на основе 10-детних опытов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam