PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1986 - 37(2-3)

KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J.
s. 411-419
Współdziałanie nawożenia mineralnego i organicznego w kształtowaniu żyzności gleby
Effect of interaction of mineral and organic fertilization on the soil fertility formation
Влияние взаимодействия минерального и органического удобрения на формирование плодородия почвы

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam