PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1985 - 36(3)

KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.E., LICZNAR M.
s. 165-172
Mikromorfologiczna i chemiczna charakterystyka próchnicy w rędzinach wytworzonych z wapieni różnych formacji geologicznych
Micromorphological and chemical characteristics of humus in rendzina soils developed from limestones of different geological formations
Микроморфологическая и химическая характеристика гумуса в рендзинах образованных из известняка разных геологических формаций

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam