PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1983 - 34(4)

GORLACH E., CURYŁO T.
s. 13-28
Działanie wieloletniego nawożenia na plonowanie runi łąkowej oraz zawartość azotu w roślinach i glebie zależnie od zestawu dawki NPK i warunków siedliskowych
The effect of multiannual fertilization on the yields of meadow sward as well as the content of nitrogen in plants and soil as depending on the composition of the NPK dose and the environment conditions
Влияние многолетнего удобрения на урожай лугового сена и на содержание азота в растениях и почве в зависимости от состава дозы NPK и условий местообитания

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam