PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1983 - 34(4)

GORLACH E., GORLACH K.
s. 29-43
Porównanie działania CaCO3 i MgCO3 oraz nawożenia wapniowo-magnezowego na wzrost i skład chemiczny kilku gatunków roślin. Część I. Plon suchej masy i zawartość niektórych makroelementów
Composition of the effects of CaCO3 and MgCO3 as well as calcium-magnesium fertilization on the growth and the chemical composition of some plants species. Part I. The yield of dry mass and the content of some macroelements
Сравнение действия CaCO3 и MgCO3, а также кальциево-магниевого удобрения, на рост и химический состав нескольких видов растений. Ч. I. Урожай сухого вещества и содержание некоторых макроэлементов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam