PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1983 - 34(4)

ZASOŃSKI S.
s. 123-161
Główne kierunki glebotwórcze na utworach pyłowych Pogórza Wielickiego. Część II. Właściwości mikromorfologiczne
Chief soil-forming processes on very-fine-sand rocks of the Wieliczka Foothills. Part II. Micromorphological properties
Главные направления почвообразовательного процесса на пылеватых формациях Велического Предгорья. Ч. II. Микроморфологические свойства

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam