PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1983 - 34(1/2)

BORATYŃSKI K., ZIĘTECKA M.
s. 121-133
Wpływ inhibitorów nitryfikacji na przemianę azotu w glebie i formy azotu w roślinie. Część III. Przydatność sulfatiazolu i chloramfenikolu jako inhibitorów nitryfikacji w glebie
Effect of nitrification inhibitors on the nitrogen transformation in soil and the nitrogen forms in plant. Part III. Usefulness of sulphathiasol and chloramphenicol as nitrification inhibitors in soil
Влияние ингибиторов нитрификации на превращение азота в почве и формы азота в растении. Часть 3-я. Пригодность сульфатиазотаи и хлорамфеникала как ингибиторов нитрификации в почве

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam