PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1983 - 34(1/2)

KUCABA S.
s. 209-225
Wpływ składu gatunkowego i zagęszczenia podrostów liściastych w drzewostanie sosnowym na cechy poziomów akumulacji biologicznej. Część II. Charakterystyka gleb oraz zawartość składników mineralnych w ściółce i jej podpoziomach
Effect of species composition and deciduous undergrowth density in a pine stand on properties of biological accumulation horizon. Part II. Soil characteristics and the content of mineral components in litter and its subhorizons
Влияние видового состава и густоты лиственных подростов в сосновом древостое на свойства горизонтов биологической аккумуляции. Часть 2-я. Характеристика почв и содержание минеральных элементов в подстилке и ее подгоризонтах

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam