PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1982 - 33(1/2)

ZIĘTECKA M.
s. 153-167
Próba oceny stanu zaopatrzenia pszenicy ozimej w składniki pokarmowe na podstawie analizy materiału roślinnego. Część I. Zawartość N, P, K, Ca i Mg w częściach wskaźnikowych kilku odmian pszenicy ozimej
Attempt of estimation of the winter wheat supply in nutrient elements, based on the plant material analysis. Part I. The N, P, K, Ca and Mg content in indicatory parts of plants of several winter wheat varieties
Попытка оценки уровня обеспеченности озимой пшеницы питательными элементами на основании анализа растений. Часть 1-я. Содержание N, Р, К, Са и Mg в индикаторных органах нескольких сортов озимой пшеницы

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam