PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1981 - 32(2)

KOMORNICKI T., GRZYWNOWICZ I.
s. 3-14
Zakres stosowalności metody Kappena do oznaczania sumy zasad wymiennych w glebie. Część I. Gleby zawierające CaCO3
The range of applicability of Kappen’s method for the determination of exchangeable bases in soils. Part. I. Soils containing CaCO3
Пределы применимости метода Каппена для определения суммы обменных оснований в почве. Част. I-я. Почвы содержащие CaCO3

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam