PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1980 - 31(3/4)

KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
s. 65-83
Mikromorfologiczne właściwości agregatów strukturotwórczych niektórych gleb wytworzonych z utworów lessowych
Micromorphological properties of structure-forming aggregates of some soils developed from loess formations
Микроморфологические свойства структурообразующих агрегатов некоторых почв, сформированных из лессовых образований

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam