PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1980 - 31(3/4)

OLSZTA W.
s. 99-107
Badania nad wpływem zwierciadła wody gruntowej i transpiracji na układ wilgotności w profilu gleby torfowo-murszowej metodą modelowania symulacyjnego
Investigations concerning the effect of the ground water table and transpiration on the moisture distribution in the profile of peat-muck soils by the simulation method
Исследования по влиянию зеркала грунтовых вод и транспирации на систему влажности в профиле торфяно-муршевой почвы – по методу симулированного моделирования

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam