PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1979 - 30(1)

MAZUR T., DWORAKOWSKI S.
s. 149-160
Wpływ nawożenia mineralnego na plon i skład chemiczny ziemniaków uprawianych na różnych kompleksach glebowo-rolniczych
Effect of mineral fertilization on yield and chemical composition of potatoes grown in different soil-agricultural complexes
Влияние минерального удобрения на урожай и химичеакий состав картофеля возделываемого в разных агро-почвенных комплексах

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam