PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1979 - 30(1)

KUCABA S.
s. 171-187
Wpływ składu gatunkowego i zagęszczenia podrostów liściastych w drzewostanie sosnowym na cechy poziomów akumulacji biologicznej. Część I. Cechy drzewostanu i charakterystyka ściółek oraz poziomów próchnicznych
Effect of specific composition and density of deciduous undergrowth in pine stands on selected features on biological accumulation horizons. Part I. Treestand features and characteristics of litters and humus horizons
Влияние видового состава и густоты лиственных подростов в сосновых древостоях на избранные свойства горизонтов биологической аккумуляции. Часть 1-я. Свойства древостоя и характеристика лесной подстилки. а также перегнойных горизонтов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam