PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1978 - 29(3)

BORATYŃSKI K., ZIĘTECKA M., MALKIEWICZ H., SZPIKOWSKA H.
s. 125-131
Wpływ inhibitorów nitryfikacji na przemianę azotu w glebie i formy azotu w roślinie. Część I. Azydek sodu jako inhibitor nitryfikacji azotu amonowego w glebie
Effect of nitrification inhibition on the nitrogen transformation in soil and nitrogen forms in plant. Part I. Sodium azide as an inhibitor of the ammonium nitrogen nitrification in soil
Влияние ингибиторов нитрификации на превращение азота в почве и формы азота в растении. Част I-я. Азид натрия как ингибитор нитрификации аммиачного азота в почве

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam