PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1978 - 29(3)

JANOWSKI В.
s. 133-147
Biologiczne umocnienie skarp nasypów utworzonych ze szlamów i popiołów Kombinatu Huty im. Lenina
Results of investigations on the biological consolidation of slopes of embankments formed from muds and ashes of the Lenin Metallurgic Works
Результаты исследований по биологическому укреплению откосов насыпей образованных из шламов и золы Металлургического Комбината им. Ленина

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam