PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1978 - 29(2)

DROŻDŻ-HARA M.
s. 135-150
Studia nad wpływem zanieczyszczenia siarką na przemiany gleb uprawnych w sąsiedztwie kopalni siarki. Część II. Zmiany właściwości chemicznych i fizykochemicznych gleb uprawnych zanieczyszczonych siarką
Studies on the effect of pollution by sulphur on the transformation of arable soils in the neighbourhood of a sulphur mine. Part II. Chemical „deformation” of arable soils polluted by sulphur near sulphur mine Grzybów
Исследования по влиянию загрязнения серой на преобразование обра- батываеммых почв в окрестностях серного рудника. Часть 2-я. Изменения химических и физико-химических свойств обрабатываемых почв загрязенных серой

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam