PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1978 - 29(1)

DROŻDŻ-HARA M.
s. 141-162
Studia nad wpływem zanieczyszczenia siarką na przemiany gleb uprawnych w sąsiedztwie kopalni siarki. Część I. Niektóre właściwości chemiczne gleby skażonej siarką - doświadczenia modelowe
Studies on the effect of pollution by sulphur on the transformations of cultivated soils in the vicinity of a sulphur mine. Part. I. Some chemical properties of a sulphur-polluted soil - model experiments
Исследования по влиянию загразнения серой на преобразование почв в окрестностях серного рудника. Часть 1-я. Некоторые химические свойства почвы загразненной серой - модельные эксперименты

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam