PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1976 - 27(2)

PAUL J.
s. 177-182
Klasyfikacja gruntów wczoraj i dziś na podstawie mapy majątku Lekarzewice, pow. Radziejów Kujawski, opracowanej przez prof. Sławomira Miklaszewskiego
Land valuation once and today as based on a map of Lekarzewice (county of Radziejów Kujawski), surveyed by Professor Sławomir Miklaszewski
Классификация земель вчера и сегодня на основании данных карты Лекажевице, уезд Радзейов Куявски, составленной профессором Славомиром Миклашевским

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam