PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(3)

ANDRUSZCZAK E.
s. 89-119
Zawartość makro- i mikroelementów w glebach i roślinności użytków rolnych Kotliny Kłodzkiej
Content of major and minor elements in soil and vegetation of agricultural lands of the Kłodzka basin
Содержание макро- и микроэлементов в почвах и растительности зе мельных угодий Котловины Клодзкой

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam