PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(3)

DOMŻAŁ H., MARTYN W., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
s. 183-191
Wykorzystanie oznaczeń wodno-powietrznych właściwości rędzin do określania wilgotności początku nawadniania oraz wielkości dawek polewowych
Making use of determination results of water and air properties of rendzina soils for determining irrigation start moisture and magnitude of irrigation rates
Использование определений водно-воздушных свойств рендзин для определения влажности начала орошения и величины поливных доз

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam