PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(1)

ZASOŃSKI S.
s. 27-47
Studia mikromorfologiczne i chemiczne nad procesem płowienia gleb pyłowych. Część II. Gleby wytworzone z utworów lessopodobnych Kotliny Nowotarskiej
Micromorphological and chemical studies on the lessivage process in fine sand soils. Part II. Soils formed on loess-like rocks in the Nowy Targ intermontane depression
Микроморфологическое и химическое обследование процесса лессиви- рования пылевидных почв. Часть 2. Почвы сформированные из лессовидных образований Новотарской Котловины

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam