PL EN

O czasopiśmie

Soil Science Annual (Soil Sci. Ann.)

ISSN 2300-4967 (wersja drukowana)

ISSN 2300-4975 (wersja elektroniczna)

 

 

Strona czasopisma na platformie Journal System (Bentus)

 

Soil Science Annual jest kontynuacją "Roczników Gleboznawczych" – czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze od 1950 roku. Soil Science Annual jest kwartalnikiem poświęconym szerokiemu spektrum zagadnień dotyczących środowiska glebowego. Czasopismo jest wydawane w systemie otwartego dostępu (open access).

 

 

Artykuły w jednym z następujących tematów mogą być opublikowane w czasopiśmie Soil Science Annual: geneza gleb; klasyfikacja i bonitacja gleb; geografia i kartografia gleb; przestrzenne badania gleb; gleboznawstwo regionalne; gleboznawstwo leśne; fizyka gleby; chemia gleby (z fizykochemią); mineralogia gleby; mikromorfologia gleby; biologia gleby; ekologia gleby; paleopedologia; chemia rolnicza; technika rolna; uprawa roli; gospodarka wodna gleb; melioracja gleb; erozja gleb; ochrona przyrodniczych warunków rolnictwa i leśnictwa; zanieczyszczenie gleb; edukacja gleboznawcza; historia i aktualny stan nauki o glebie; i inne.

 

Bezpłatny dostęp do pełnych tekstów artykułów w formie elektronicznej znajduje się na stronie http://ssa.ptg.sggw.pl/issues-1950-2019 (artykuły z lat 1950–2019) i http://www.soilsa.com/Archiwum (artykuły od 2020 roku).

 

Soil Science Annual jest indeksowane w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) (Clarivate Analytics) oraz w bazie SCOPUS (Elsevier).

 

Soil Science Annual znajduje się na liście ICI Journals Master List 2018 - ICV 2018 (Index Copernicus Value) w wysokości 114,45 pkt.

 

Soil Science Annual znajduje się w wykazie czasopism MNiSW (40 punktów za publikację). Przypisane dyscypliny naukowe: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki o Ziemi i środowisku.

 

'ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI' oraz 'UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET' – zadania finansowane w ramach umowy 753/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Czasopismo Soil Science Annual jest uwzględniane w następujących bazach indeksowych/abstraktowych:

 • AGRICOLA (National Agricultural Library)
 • AGRO
 • Arianta
 • Baidu Scholar
 • CABI (over 50 subsections)
 • Celdes
 • Chemical Abstracts Service (CAS) - CAplus
 • Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO (relevant databases)
 • EBSCO Discovery Service
 • Elsevier - SCOPUS
 • Emerging Sources Citation Index (Web of Science)
 • GeoArchive
 • GeoRef
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • Naviga (Softweco)
 • POL-index
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest (relevant databases)
 • ReadCube
 • ResearchGate
 • SCImago (SJR)
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WorldCat (OCLC)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam